De ‘Week van de Sportclub’ werd uitgebreid naar de ‘Maand van de Sportclub’.
Meer info vindt u op www.sport.vlaanderen/maandvandesportclub